Profesjonelle pressebilder | Kolonihaven

Pressebilder

  • Ansattbilder
  • Styrebilder
  • Eventbilder
  • Interiørbilder

Vil du at bildene din skal vises?

Regelen er enkel. De bilder som pressen benytter mest, må ligne på de som en pressefotograf ville ha tatt. Derfor anbefaler vi å lage slike bilder ute i et relevant miljø. 

Bakgrunnen vi velger skal si noe om den historien du ønsker å fortelle. Bilder mot en nøytral bakgrunn viser deg «hjemme». Derfor benyttes slike bilder mest i presentasjon av ansatte.