fbpx

Pressebilder

Vil du at bildene din skal vises?

Regelen er enkel. De bilder som pressen benytter mest, må ligne på de som en pressefotograf ville ha tatt. Derfor anbefaler vi å lage slike bilder ute i et relevant miljø. Bakgrunnen vi velger, 

skal si noe om den historie du ønsker å fortelle. Bilder mot en nøytral bakgrunn viser deg «hjemme». Derfor benyttes slike bilder mest i presentasjon av ansatte.