Pressebilder | Kolonihaven

Pressebilder

  • Ansattebilder
  • Styrebilder
  • Eventbilder
  • Interiørbilderg

Vil du at bildene din skal vises?

Regelen er enkel. De bilder som pressen benytter mest, må ligne på de som en pressefotograf ville ha tatt. Derfor anbefaler vi å lage slike bilder ute i et relevant miljø. Bakgrunnen vi velger, 

skal si noe om den historie du ønsker å fortelle. Bilder mot en nøytral bakgrunn viser deg «hjemme». Derfor benyttes slike bilder mest i presentasjon av ansatte.