for kreative | Kolonihaven

For kreative

  • Musikere
  • Kultur
  • Reklame
  • Portretter

Hva er kreativitet?

Hva ønsker du å si til hvem og hvorfor? Dette er et av fotograf CF-Wesenbergs mantra, der han er den mest erfarne på dette området i Kolonihaven. Alt handler om hvilken historie du ønsker å fortelle til hvem. CF har 13 år i reklamebransjen bak seg, med tilhørende forståelse for hvordan man gjennomfører alle typer oppdrag.

I de fleste tilfeller er målet «salg» ved bruk av positive virkemidler som skaper tillit og virker troverdig på målgruppen. Dette er også en av grunnene til at vi i Kolonihaven har begynt å produsere video, der fotografiet, lyset og dialogen står i sentrum.

Musikere

Musikere

Kultur

Kultur

Reklame

Reklame

Bildebank

Bildebank

Portretter

Portretter

Serier

Serier