Headshot | Kolonihaven

Headshot

  • CV foto
  • Portretter
  • Familie
  • Barn

Introtekst

Vi definerer dette som et enkelt «headshot», der andre tenker på dette som passbilde. Vi setter av 10 minutter og du blir fotografert mot en nøytral bakgrunn. 

Sammen velger vi ut de to-tre beste bildene som du får på mail. Det er vilkårlig hvilken fotograf som tar bildet. Prisen er kr 990,-