FOTO for bedrifter | Kolonihaven

For bedrifter

  • Ansattbilder
  • Styrebilder
  • Eventbilder
  • Interiørbilder

Med øye for salg!

Vi leverer foto av alle ansatte, pressebilder av ledelsen eller rene bildebankløsninger. Mange som ønsker å bruke fotografi som kommunikasjonsbærer ved å fortelle sin historie igjennom en bildebankløsning, velger ofte å lage korte videosnutter av de samme situasjonene.

Når nye hjemmesider skal lages, er det ofte lurt å ta et møte med oss så tidlig som mulig i prosessen. Vi har all den kompetanse og erfaring som skal til og leverer alt du trenger. Vi gir gode innspill som vil hjelpe deg i utviklingen av en visuell helhetlig profil, hvor bilder er kommunikasjonsbæreren.

Ansatte foto

Ansatte foto

Pressebilder

Pressebilder

Styrebilder

Styrebilder

Bildebank

Bildebank

Event foto

Event foto

Staging

Staging

Interiør bilder

Interiør bilder

Salg/reklame

Salg/reklame

Video

Video