Familiebilder | Kolonihaven

Familie

  • CV-foto
  • Portretter
  • Familie
  • Barn

Ta vare på de gode øyeblikkene

Hvilke bilder har du som voksen av deg og dine foreldre da du selv var barn? Profesjonelle bilder i denne sjangeren handler om å fokusere på barna dine og deres historie, med deg som forelder. 

Med dette som fokus har vi mange foreldre som tar med seg hele familien til oss med jevne mellomrom. Det gjør at vi kan skape bilder som om 5, 10 og 20 år viser en utvikling basert på samme bildestil.