Bildebank | Kolonihaven

Bildebank


  • Musikere
  • Kultur
  • Reklame
  • Portretter

Bilder til alle formål

Generiske, genuine og gode bilder som fungerer til alle formål, er ofte definert som en «bildebank». Dette krever god planlegging og modeller. Vi liker å gjøre castingen selv via vårt modellarkiv «Snille mennesker». Det hele handler ofte om å visualisere bedriftens verdier basert på en kommunikasjonsstrategi et byrå har utarbeidet. 

Her er det derfor en fordel å jobbe tett sammen i tidlig fase av planleggingen. Noen referansekunder her er DNB, USBL, Eika, OBOS, Topro og nå sist GlobalConnect. I de siste tilfellene har vi også levert video. Det betyr at enkelte situasjoner også filmes. Noe som er ganske naturlig å gjøre siden vi i dag publiserer på digitale flater.