Bildebank - Kolonihaven

Bildebank

  • Til hjemmesider
  • Din identidtet
  • Til presentasjoner
  • Rimelig

Dine bilder du kan bruke til alt,
med fri bruksrett

Generiske, genuine og gode bilder som fungerer til alle formål en kunde ønsker, er ofte definert som en «bildebank». Dette krever god planlegging og modeller. Vi liker å gjøre castingen selv via vårt modellarkiv «Snille mennesker». Det hele handler ofte om å visualisere bedriftens verdier basert på en kommunikasjonsstrategi et byrå har utarbeidet. 

Her er det derfor en fordel å jobbe tett sammen i tidlig fase av planleggingen. Noen referansekunder her er DNB, USBL, Eika, OBOS, Topro og nå sist GlobalConnect. I de siste tilfellene har vi også levert video. Det betyr at enkelte situasjoner også filmes. Egentlig ganske naturlig å gjøre siden vi i dag publiserer på digitale flater.