Kultur | Kolonihaven

Kultur


  • Musikere
  • Kultur
  • Reklame
  • Portretter

Foto og kultur

Visste du at vi i Kolonihaven har vår egen «kulturpris»? Den deles ut til de menneskene som har gjort sin livsoppgave til å glede andre, og som betaling får de applaus og masse klemmer. 

Vårt bidrag er å gi 50% i kulturrabatt, altså en egen «kulturpris» på våre honorarer. I de fleste tilfeller besegles dette med en god varm klem og en konsertbillett.