Reklame | Kolonihaven

Reklame


  • Musikere
  • Kultur
  • Reklame
  • Portretter

Introtekst

Hva ønsker du å si til hvem og hvorfor? Dette er et av fotograf CF-Wesenbergs mantra, der han er den mest erfarne på dette området i Oslo. Alt handler om hvilken historie kunden din ønsker å fortelle til hvem. CF har 13 år i reklamebransjen bak seg, 

med den tilhørende forståelse for hvordan å gjennomføre alle typer oppdrag. Lyset og dialogen står i sentrum for å skape troverdig kommunikasjon. CF er spesielt god på å få referansepersoner benyttet i reklame til å føle seg vel. Våre to studios er designet for denne type bruk.