Retusj | Kolonihaven

Retusj

  • CV foto
  • Portretter
  • Familie
  • Barn

Introtekst

Før og etter: Bildene fra et kamera er en råfil som må «fremkalles». I de fleste tilfeller så kan bildene benyttes dirkete med enkle justeringer, men det er når vi snakker om CV-foto. 

Som du ser her av bildeeksemplene, er det mye vi kan gjøre mot et tillegg. Vi definerer disse bildefilene som «originalfiler» vi lager i Photoshop.