Serier | Kolonihaven

Serier


  • Musikere
  • Kultur
  • Reklame
  • Portretter

Introtekst

De fleste fotografer liker å jobbe med unike serier. Det handler om å se likheter som skapes ved å bruke visuelle virkemidler som skaper helhet. Her ser du noen eksempler 

som med letthet kan benyttes i alle former for kommunikasjon, eller rett og slett som dekorelementer på veggen hjemme hos deg, eller på kontoret der du jobber.