Event foto | Kolonihaven

Event foto

  • Ansattebilder
  • Styrebilder
  • Eventbilder
  • Interiørbilderg

Introtekst

Denne sjangeren er morsom og utfordrende. Utfordrende fordi et dårlig planlagt event – gir ikke spennende bilder. Morsom når motiverte deltagere blir oppfordret til å bruke fotografen kreativt. Vi kan være observerende fluer på veggen, 

eller lage «line ups» som blir en del av eventet. Slike bilder er det alltid hyggelig å dele med deltagende, slik at de benytter dem på sosial medier. Da kan vi kjøre ut filer med logos og #taggs.