Selgerne i Vingruppen AS

Selgerne i Vingruppen AS

Typiske CV-bilder tas mot en nøytral bakgrunn, mens pressebildene media liker å bruke tas i miljø.